INFORMACIÓ 972 66 08 66
Març 2019
DlDmDcDjDvDsDg
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
NORMATIVA ESCOLA DE MÚSICA ADRIÀ SARDÓ

 

SECRETARIA – INSCRIPCIONS 

 • Els alumnes admesos en les preinscripcions, així com els alumnes de l’escola, cada curs, hauran de formalitzar la matrícula en el període que es determini, per poder continuar els estudis a l’Escola.
 • La reserva de plaça comporta el pagament d’una matrícula anual (que es cobrarà el mes setembre). La matrícula inclou l’Assegurança de l’Alumne i el Material del curs (fotocòpies, recanvis per als instruments que utilitza a l’escola,…)
 • El fet de no inscriure's durant les dates assenyalades (mes de maig) comportarà la pèrdua de la plaça.
 • El curs consta de 10 mensualitats, de setembre a juny, que es cobraran per domiciliació bancària el dia 15 del mes corrent.
 • Els rebuts retornats porten un recàrrec per despeses de la devolució, que serà el que determini el banc.
 • Les altes i baixes (com qualsevol canvi d’horari) s’han de comunicar a secretaria presencialment. En cas de baixa, cal comunicar-la amb un mes d’antelació.

ENSENYAMENT- HORARIS 

 

 • Els cursos de nivell elemental o professional tenen un preu segons el programa d’ensenyament que engloba diferents matèries amb un mateix preu. El fet de no poder assistir a una hora d’aquestes matèries no pot modificar-ne el preu global.
 • El centre no pot garantir la continuïtat de les classes d’un curs per l’altre amb el mateix professor o horari.
 • L'Escola de Música es reserva el dret de canviar l'hora lectiva de l'alumne per causes justificades i havent-ne avisat prèviament.
 • L’assistència als concerts és tan mportant com l’assistència a las classes. Durant els concerts i audicions cal escoltar i respectar els companys, fer silenci i no abandonar el concert fins que aquest hagi acabat. En cas de no poder assistir a un concert, caldrà comunicar-ho amb prou antelació. 
 • Les activitats, audicions o concerts són tan o més importants que les classes, i el fet d'anul·lar classes per poder-les dur a terme no suposa pas cap pèrdua, sinó un enriquiment.
 • En les setmanes d’exàmens es modificarà l’horari de les classes. Els exàmens son un dret i un deure.

 

 

COMUNICACIÓ 

 • No es recuperen les faltes d'assistència.
 • Si el professor no pot fer la classe, portarà un substitut; en el cas que no pugui portar-ne un, la classe es recuperarà un altre dia, després d'haver-se posat d'acord amb l'alumne.
 • Quan l’alumne no pugui assistir a les classes, caldrà avisar-ne a secretaria.
 • Assegureu-vos que les dades que tenim a secretaria estan actualitzades (adreça de correu electrònic i/o telèfons de contacte, sobretot).
 • Per entrevistar-se amb el/la professor/a o la cap d'estudis del centre, caldrà fer-ne una cita prèvia. Tingueu en compte que no es poden interrompre les classes.
 • És important que aneu consultant la pàgina web (), el facebook i el taulell d'informació de l'Escola, ja que hi ha notificacions que poden ser del vostre interès.

 

PRÉSTEC D'INSTRUMENTS

 • No es cobra lloguer d’instrument, però cal mantenir-lo en bones condicions. La cura de l’instrument és responsabilitat de la persona a qui és prestat i en cas de pèrdua l’haurà de substituir per un altre de semblant.
 • Queda restringida l'entrada a secretaria per part dels alumnes.